moderné riešenia v bývaní

Korešpondenčná adresa

SIMANEK, s.r.o.
Horská 1305/23
958 01 Partizánske

Telefón

+421 902 429 902

Fakturačné údaje

SIMANEK, s.r.o.
Karpatské námestie 18
831 06 Bratislava
IČO: 44 934 866
DIČ: 20 22 88 70 53

 

bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
číslo účtu: 4023250369/7500
IBAN: SK7375000000004023250369

meno a priezvisko
e-mail telefón

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com