moderné riešenia v bývaní

preparation tabulation is in fact rolex paneraiwatch.to undertaking requisites. great quality https://www.luxurywatch.to. https://perfectrolexwatch.to/ raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. cheap https://www.littlesexdoll.com under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance.

dokumentácia

Naše projekty sú vždy spracované podľa aktuálnych noriem  s realizačnou statikou.  Podľa nášho projektu dom bezproblému postavíte. Dobrý projekt od nás investorovi v konečnom dôsledku šetrí peniaze.

 
Projekt vychádza z dobre spracovanej  architektonickej štúdie, ktorá odzrkadľuje a v plnej miere rieši  požiadavky investora. Domy projektujeme v 3D. Investorovi môže náš architekt odprezentovať 3d model domu aj na diaľku pomocou inerentu v dohodnutom čase.

Architektonická štúdia obsahuje:
architektonická správa, 3d vizualizácie objektu, situácia , pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy.

Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby : je vyhotovený v 5-tich kópiách. Jeho súčasťou je architektúra, statika, zdravotechnika vykurovanie, elektroinštalácie, domový plynovod, požiarno-bezpečnostné  riešenie, energetické hodnotenie, bleskozvod a rozpočet.  Projekt obsahuje aj napojenie na inžinierske siete.


Dokumetáciu Vám dodáme osobne alebo kurérom v dohodnutom čase v tlačenej a digitálnej podobe.

 

Copyright © 2016-2022 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com