moderné riešenia v bývaní

dokumentácia

Naše projekty sú vždy spracované podľa aktuálnych noriem  s realizačnou statikou.  Podľa nášho projektu dom bezproblému postavíte. Dobrý projekt od nás investorovi v konečnom dôsledku šetrí peniaze.

 
Projekt vychádza z dobre spracovanej  architektonickej štúdie, ktorá odzrkadľuje a v plnej miere rieši  požiadavky investora. Domy projektujeme v 3D. Investorovi môže náš architekt odprezentovať 3d model domu aj na diaľku pomocou inerentu v dohodnutom čase.

Architektonická štúdia obsahuje:
architektonická správa, 3d vizualizácie objektu, situácia , pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy.

Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby : je vyhotovený v 5-tich kópiách. Jeho súčasťou je architektúra, statika, zdravotechnika vykurovanie, elektroinštalácie, domový plynovod, požiarno-bezpečnostné  riešenie, energetické hodnotenie, bleskozvod a rozpočet.  Projekt obsahuje aj napojenie na inžinierske siete.


Dokumetáciu Vám dodáme osobne alebo kurérom v dohodnutom čase v tlačenej a digitálnej podobe.

 

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com