moderné riešenia v bývaní

cenník

 cena služieb za štúdiu je  stanovená od úžitkovej plochy objektu. Pohybuje sa od 8€/m2
Doba dodania je: 20 pracovných dní 

cena služieb   za projekt  je stanovená od úžitkovej plochy objektu. Pohybuje sa od 25€/m2 
Doba dodania je: 6-10 týždňov

 

Výhody pre našich klientov

- Projekt obsahuje kordináciu profesií nielen v dome ale aj korodináciu sietí pripojenie domu na vonkajšie inžinierske siete.
- Dom je na základe výškopisu a polohopisu osadený na pozemku do térenu z toho  vychádza aj statické riešenie stavby

- Dodaný rozpočet nieje vypracovaný rozpočtárom, ktorý je iba teoretik ale priamo našou firmou, ktorá rozpočet spracuje na základe zohľadnenia všetkých súvislostí obchodných vzťahov so subdodávateľmi v danej lokalite, dostupnosti, náročnosti stavby a zadefinuje najnižšiu možnú cenu realizácie na základe požiadaviek investora na materiálove riešenie. Takýto rozpočet môže investor pokladať za ponuku na realizáciu jeho stavby.

- V prípade že je investor uvažuje s možnosťou aby m8arch realizovala jeho stavbu, m8arch zabezpečí investorovi  vybavenie úradov bezplatne.

V prípade záujmu, alebo otázok  nás kontaktujte na 0902429902 alebo na info@m8arch.sk.


Napredujeme aj vďaka Vám.

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com