moderné riešenia v bývaní

rodinné domy

Páčia sa vám naše projekty?

Kontaktujte nás na tel.č. 0902 429 902, alebo info@m8arch.sk

Tak ako hrnčiar modeluje z hliny svoj džbán, ako kováč kuje medený plech až kým nedosiahne požadovaný tvar nádoby, tak architekt formuje priestor pre život človeka, aby vytvoril optimálne prostredie pre uspokojenie všetkých jeho potrieb a snov. Podľa Vitruvia firmitas, utilitas, venustas, v súčasnosti pridávame aj restituitas, teda trvácnosť, užitočnosť, krása a udžateľnosť, to sú základné princípy, ktorými sa riadi architektonická tvorba už od staroveku, s rozdielom väčšieho či menšieho dôrazu na nejakú zo zložiek.

Architektúra je teda umením, ktoré vychádza z kvalitnej konštrukcie, snaží sa čo najlepšie poslúžiť svojmu užívateľovi, skrátiť čas potrebný na vykonanie jeho činností, vytvoriť zdravý a pohodlný priestor pre prácu, oddych a regeneráciu síl. Dôležitá je súhra medzi objektom a okolitou zástavbou i harmónia medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Našou prioritou je využívanie materiálov ohľaduplných k prostrediu a znižovanie dlhodobých nákladov na prevádzku budovy návrhom energeticky nenáročných objektov.

 

 

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com