moderné riešenia v bývaní

výhody

01. Veľkou výhodou je, že vieme pre vás vypracovať projekt na mieru aj na diaľku. Všetky dokumenty počas projektovania zasielame aj  v digitálnej podobe, v prípade požiadavky vám vieme projekt odprezentovať cez referenčný hovor priamo z našej projekcie, pričom nenarušíme pohodu vášho súkromia. Takto šetríme vaš čas a priestor ktorý môžete venovať rodine alebo prijateľom.

 02. Nami dodávané projekty obsahujú aj kordináciu profesií a to nielen v dome, ale aj korodináciu sietí, ako je pripojenie domu na vonkajšie inžinierske siete vyplývajúce z charakteru prostredia daného pozemku.

 03.  Dom je na základe výškopisu, polohopisu a geológie osadený na pozemku do térenu z čoho vychádza aj statické riešenie stavby a odvodnenie.

 04. Dodaný rozpočet nieje vypracovaný  rozpočtárom, ktorý je iba teoretik ale priamo našou firmou, ktorá rozpočet spracuje na základe zohľadnenia všetkých súvislostí obchodných vzťahov so subdodávateľmi v danej lokalite, dostupnosti, náročnosti stavby a zadefinuje najnižšiu možnú cenu  realizácie, na základe požiadaviek investora na materiálove riešenie. Takýto rozpočet môže investor pokladať za ponuku na realizáciu jeho stavby našou spoločnostou. 

Radi pre vás spracujeme návrh vášho vysnívaného domu na mieru. Kontaktujte nás na  0902429902 alebo na info@m8arch.sk

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com