moderné riešenia v bývaní
22. 07.

realizácia rd Kubic Bratislava

Spustili sme realizáciu rodinného domu Kubic Ivanka pri Dunaji. Stavba bude realizovaná na  etapy. Pred zahájením stavebných  prác bol pozemok upravený a vyčistený. Geodet na základe projektu zadefinoval presnú polohu stavby na parcele. Návrh domu si môžete pozrieť tu:                                                           

Následne sme zaznačili presné miesta základov  pomocou  pomocou  tzv. ,, lavičiek " a vápenných čiar.  
Po prekontrolovaní výškových rozdielov sme určili presnú- konečnú úroveň osadenia domu nad terénom.
Pomocou techniky prebiehajú hrubé výkopové práce. Následne robotníci dočistia základovú škáru ručne.
Zakladanie  tejto stavby si vyžaduje presnosť a dôraz na zapracovanie všetkých drobných  zmien ktoré prináša skutočnosť.  Preto počas realizácie aktívne dohliadame a technicky koordinujeme priebeh stavebných prác.
Hlavné zemné práce sú dokončené. Zvyšná zemina je presunutá na okraj staveniska bude potrebná pri dokončovacích prácach. 
V rodinnom dome je krytý bazén. Staticky je to samostatná konštrukcia, oddelená od konštrukcie domou. Technická miestnosť bude realizovaná oproti dnu bazéna o 250 mm nižšie. Z dôvodu zabudovaných technológií prebieha realizácia bazéna ako prvá.Bazén bude realizovaný s vrchným prepadom tj. úroveň vodnej hladiny bude zarovno s podlahou. Takéto riešenie so sebou prináša dotiahnutie dôležitých detailov, správne rozmiestenie a prepojenie technológie, ako je vyrovnávacia nádrž, odvodnenie prepadu, správne nasvietenie bazéna a hlavne odstránenie prebytočnej vlhkosti v priestore bazénovej haly.
Realizačnej firme musia byť  tieto skutočnosti jasné prv ako prebehne betonáž. Aj tu je dôležitá koordinácia všetkých dodávateľov jednotlivých častí, správne  zadefinované požadované prierazy v konštrukciách a rozmery finálnych rozvodov konkrétnych produktov.
Základová doska je hotová prebiehajú betonáže stĺpov po úroveň prekladov.
Počas realizácie je dôležité reagovať a správne koordinovať všetky zmeny a nové požiadavky investora iba tak môžeme zaručiť že dom bude spĺňať technologickú a estetickú úroveň.

Viac informácií len pre prihlásených. Neváhajte a zaregistrujte sa.

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com