moderné riešenia v bývaní

ako projektujeme

Ak  uvažujete o stavbe domu vo svahu ste na správnom mieste.

Aký postup by ste mali zvoliť aby ste dosiahli svoj cieľ?

1. Odporúčame Vám už pred spracovaním štúdie domu dať pozemok zamerať geodetom

Geodet spracuje výškopis a polohopis pozemku vrátane zakreslenia inžinierskych sietí. Prv ako sa do zamerania pustí je dobré, aby sme si prekonzultovali a odsúhlasili s geodetom veci,  ktoré bude potrebné zamerať  a dodať, aby to nemusel dopĺňať dodatočne.

 

Následne spracujeme štúdiu na základe vašich predstáv a  požiadaviek.

Návrhom domu na mieru zhodnotíme zámer investora. To  ocenia hlavne stáli obyvatelia domu  a samozrejme aj  návštevy. Navrhujeme zdravé a moderné domy , a tak vytvárame hodnotné stavby pre našich klientov.  Architektonická štúdia obsahuje umiestenie domu na pozemku ( situácia) pôdorysy podlaží s plošnými výmerami, pohľady rezy, vizualizácie. Navrhnutý objekt máme namodelovaný vždy v 3D. Ako bonus máte možnosť  pozrieť  sa aj na diaľku pomocou internetu na navrhovaný  dom v programe s našim architektom.

 2. Projekt domu

Projekt domu bude spracovaný po odsúhlasení štúdie investorom. Všetci profesisti pred začatím projekčných prác  majú predložený projektový zámer ( štúdiu ) a dotazník v ktorom sú uvedené všetky požiadavky investora na : technické vybavenie domu, materiálové prevedenie a farebnosť. Následne spracujeme projekt na stavebné povolenie  ako jednostupňový s tým , že statiku pri rodinných domoch dodávame vždy realizačnú, nakoľko iba tak vieme zabezpečiť bezproblémovú výstavbu objektu.

Pred začatím projekčných prác na statike bude potrebné dodať od geológa – hydrogeologický posudok. Pred zadaním posudku sa s vašim geológom spojíme a preberieme všetky požiadavky k spracovaniu statiky.

Odovzdaním projektu naša práca nekončí.

3.   Realizácia stavby

Po dohode  a podpísaní zmluvy o dielo stavbu investorovi zrealizujeme v dohodnutom čase.

Na základe rozpočtu Vám zabezpečíme stavbu v 3 stupňoch realizácie:

 

 A. Holodom: základy,múry,strecha, fasáda, okná, vnútorné siete

Cena realizácie / dohodou

 B. Dom na klúč: základy, múry, strecha, fasáda, okná, vnútorné dvere, žalúzie vonkajšie, vnútorné siete, vnútorné povrchové úpravy, vybavenie hygieny

Cena realizácie /dohodou

 C. Dom na kľúč aj s vonkajšími úpravami a spevnenými plochami: základy, múry, strecha, fasáda, okná, vnútorné dvere, žalúzie vonkajšie, vnútorné siete, vnútorné povrchové úpravy, vybavenie hygieny, kuchynská linka, svietidlá, vykurovanie, bazén, vonkajšie spevnené plochy

Cena realizácie  /dohodou

Copyright © 2016-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com